Aktualni projekti i projekti u tijeku

IZGRADNJA INKUBATORA KREATIVNIH INDUSTRIJA

 

Program: Europski fond za regionalni razvoj

Cilj projekta: stvaranje poticajnog poslovnog okruženja kako bi se osigurali preduvjeti za olakšan rast, razvoj i otvaranje novih radnih mjesta te kako bi se doprinijelo jačanju konkurentnosti lokalnog gospodarstva kroz inovacije i korištenjem novih tehnologija

Partneri: Grad Koprivnica (nositelj), Koprivnički poduzetnik d.o.o. (partner)

Trajanje projekta: 01. siječnja 2018. – 31. prosinca 2019.

Ukupna vrijednost projekta:  13.409.103,25 HRK (100% sufinancirano iz EU)

 

 

EVERYWHERE INTERNATIONAL SME (EIS)

 

Program: Interreg Europe

Cilj projekta: razmjena znanja i međunarodnih seminara na temelju čega će se izraditi okvir za internacionalizaciju poslovanja u 6 koraka te zajedničkim ambicijama pružiti potpora malim i srednjim poduzećima u regiji s ciljem jačanja internacionalizacije poslovanja čime će se doprinijeti održivom poslovanju, otvaranju novih radnih mjesta i većem ekonomskom rastu

Partneri: Uz Koprivničkog poduzetnika, na projektu sudjeluju još 9 partnera iz 7 zemalja –iz Velike Britanije (nositelj projekta), Danske, Portugala, Poljske, Sjeverne Irske i Italije

Trajanje projekta: 01. siječnja 2017. – 31. prosinca 2020.

Ukupna vrijednost projekta:  1.670.622,50 EUR (85% sufinancirano iz EU)