DODJELA POTPORA MALE VRIJEDNOSTI ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE ŽENA I MLADIH

DODJELA POTPORA MALE VRIJEDNOSTI ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE ŽENA I MLADIH

U okviru provedbe projekta „Partnerstvo za sve 2“ Koprivničko-križevačka županija objavila je Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti za samozapošljavanje žena i mladih. Pozivaju se nezaposlene žene i mladi do 29 godina koji se odluče pokrenuti vlastiti posao da dostave svoje zahtjeve za dodjelu potpora za samozapošljavanje (potpora), u skladu s Kapitalnim projektom K 100122 „Partnerstvo za sve 2“ za što je rezervirano 390.000,00 kn.

Prihvatljivi korisnici potpora su nezaposlene žene i mladi do 29 godina koji su u trenutku podnošenja Zahtjeva za dodjelu potpora nezaposleni i koji su sudjelovali u aktivnostima provedbe projekta „Partnerstvo za sve 2“, UP.01.3.1.01.033 (boot camp, radionice za nezaposlene, radionice za samozapošljavanje, PCM), a koji je odobren u okviru poziva „Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza III“ Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. godina. Iznos potpore iznosi 30.000,00 kn. Predviđena sredstva za dodjelu potpora sufinancirana su iz Europskog socijalnog fonda, a osigurana su u Proračunu Koprivničko-križevačke županije za 2019. godinu.

Popunjeni Zahtjev i sva pripadajuća dokumentacija za dodjelu potpora male vrijednosti  podnose se do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 01. kolovoza 2019. godine na sljedeću adresu: Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu, soba 61/II. Antuna Nemčića 5, 48 000 Koprivnica, ili na e-mail: jasna.sabolic@kckzz.hr.

Više o Javnom pozivu pronađite na linkovima:
Izjava o korištenim državnim potporama male vrijednosti

Javni poziv K 100112 Partnerstvo za sve 2 – Dodjela potpora male vrijednosti za samozapošljavanje žena i mladih

Obrazac – Izvješće

Obrazac – Poslovni plan

Obrazac – Zahtjev

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost Koprivničkog poduzetnika

Za više informacija o EU fondovima http://www.strukturnifondovi.hr/.

Za više informacija o Operativnom programu Učinkoviti ljudski potencijali http://www.esf.hr/