Imate vlastiti proizvod? Javite se na natječaj za certificiranje proizvoda i iskoristite brojne prednosti!

Imate vlastiti proizvod? Javite se na natječaj za certificiranje proizvoda i iskoristite brojne prednosti!

Otvoreni natječaj Certifikacijom proizvoda do tržišta je prilika da ocjenom sukladnosti vašeg proizvoda s određenom normom ili specifikacijom postignete veću konkurentnost poduzeća, povećanje povjerenja potrošača, primjenu najbolje prakse, širenje novih znanja i inovacija i slično.

Natječaj je namijenjen poduzetnicima koji imaju vlastite proizvode te se Pozivom želi pridonijeti aktivnostima malih i srednjih poduzeća da dokazom kvalitete, sigurnosti i pouzdanosti svojih proizvoda osiguraju preduvjete za povećanje izvoza i ukupne konkurentnosti.

Iznos i intenzitet potpore
Najniža vrijednost potpore koja se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 20.000 kuna, a najviši iznos koji se može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 1.000.000 kuna

Maksimalan intenzitet potpore koja se može dodijeliti iznosi:

  • za mikro i malo poduzeće 85%
  • za srednje poduzeće 65%.

Prihvatljivi prijavitelji
Prijavitelji moraju biti pravne ili fizičke osobe koje su mikro, malo ili srednje poduzeće sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća.

Prihvatljivi troškovi
Prihvatljive kategorije troškova mogu biti sve radnje u okviru postupka ocjenjivanja sukladnosti, što uključuje:

  • troškovi pripreme propisane tehničke dokumentacije (tehnička datoteka koja prati spis) ukoliko istu priprema vanjski pružatelj usluge izrade tehničke dokumentacije
  • prijevod tehničke dokumentacije na strani jezik, ukoliko je neophodno za ocjenjivanje sukladnosti
  • troškovi transporta proizvoda do akreditiranog tijela za ocjenjivanje sukladnosti
  • ocjenjivanje sukladnosti proizvoda (ispitivanje, pregled, certifikacija, mjerenje, umjeravanje) od strane akreditiranog tijela za ocjenu sukladnosti
  • troškovi postupka ocjene sukladnosti proizvoda i izdavanje isprava o sukladnosti (na primjer: izvještaj o ispitivanju, certifikat, potvrda o sukladnosti, potvrda o pregledu, izjava o svojstvima) od strane akreditiranog tijela za ocjenu sukladnosti
  • troškovi u svezi s ispunjavanjem uvjeta informiranja i vidljivosti.

Projektni prijedlozi zaprimat će se u dva vremenska roka i to:

  • od 22. svibnja do 29. prosinca 2017. godine te
  • od 16. travnja do 31. prosinca 2018. godine.

Više o natječaju, kao i natječajnu dokumentaciju, možete pronaći na poveznici: www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1406.