Registar ugovora

2018. godina

Registar ugovora 2018

2017. godina

Registar ugovora o javnoj nabavi za 2017. godinu

 

2016. godina

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi za 2016. godinu

 

2015. godina

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi za 2015. godinu

 

2014. godina

Registar ugovora o javnoj nabavi za 2014. godinu

 

2013. godina

Temeljem članka 21. stavaka 1. Zakona o javnoj nabavi (N.N. br. 90/11, 83/13/, 143/13), definirano je da su obveznici primjene Zakona o javnoj nabavi obvezni voditi registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma, te isti objaviti na internetskim stranicama.
Trgovačko društvo “Koprivnički poduzetnik d.o.o.” u svom poslovanju u 2013. godini je imalo samo nabave male vrijednosti čija je procijenjena vrijednost nabave do 70.000,00 kuna, te stoga nije provodilo postupke javne nabave u 2013. godinu.

U Koprivnici, 08. siječnja 2014. godine

Direktor:
Tihomir Cvetković, v.r.

 

2012. godina

Sukladno Zaključku Vlade Republike Hrvatske (N.N. br. 32/11), a u skladu s člankom 20. stavaka 1. točka 4. Zakona o pravu na pristup informacijama (N.N. br. 172/03), gdje je definirano da su obveznici primjene Zakona o javnoj nabavi dužni ustrojiti i objaviti Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja, Koprivnički poduzetnik d.o.o. u svom poslovanju ima samo nabave male vrijednosti čija je procijenjena vrijednost nabave do 70.000,00 kuna, te u sukladu sa Zakonom o javnoj nabavi članak 129. točka 2. nije obvezna provoditi postupke javne nabave, te stoga nije u mogućnosti objaviti „Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja” za 2012. godinu.

 

U Koprivnici, 04. veljače 2013. godine

 

Direktor:
Tihomir Cvetković, v.r.