Koje uvjete moram zadovoljiti za dobivanje 50.000 eura za pokretanje nepoljoprivredne djelatnosti u ruralnim područjima?

Koje uvjete moram zadovoljiti za dobivanje 50.000 eura za pokretanje nepoljoprivredne djelatnosti u ruralnim područjima?

Imate više od godinu dana otvoren OPG, obrt ili poduzeće te obrađujete barem nešto malo (1,5 ha žitarica, pol ha voća, povrća…) poljoprivrednog zemljišta?

Ovo je idealna prilika da dobijete 50.000 € za pokretanje nove nepoljoprivredne djelatnosti! Samo neke od djelatnosti su izgradnja i opremanje apartmana, kušaonica, i ostalih turističkih sadržaja i objekata, kupnja strojeva i opreme za sječu i piljenje drva, oprema za prijevoz poljoprivrednih proizvoda, prerada proizvoda, izrada rukotvorina, radionice za popravak poljoprivrednih i šumarskih strojeva, dječji vrtići, igraonice za djecu, sportsko-rekreativni centri, veterinarske usluge, usluga skrbi za starije i nemoćne!

U nastavku su minimalni uvjeti koje trebate zadovoljiti da bi se prijavili na natječaj.

PRIHVATLJIVI KORISNICI

  1. Mjesto u kojem imate sjedište gospodarstva mora biti naselje koje nema više od 5000 stanovnika i mora biti u jedinici lokalne samouprave gdje je sjedište poljoprivrednog gospodarstva
  2. MORATE biti upisani u Upisnik poljoprivrednika najmanje jednu godinu prije podnošenja Zahtjeva za potporu
  3. Imati ekonomsku veličini poljoprivrednog gospodarstva od najmanje 1.000 eura (nekoliko hektara pod žitaricama, pola hektara povrća ili voća ili kombinacija)
  4. imati podmirene odnosno regulirane financijske obveze prema državnom proračunu
  5. ukoliko imate poduzeće morate imati najmanje jednog zaposlenika prema satima rada u prethodnoj godini
  6. ako imate OPG, nositelj poljoprivrednog gospodarstva MORA biti upisan u Registar poreznih obveznika po osnovi samostalne djelatnosti te MORA plaćati doprinose za zdravstveno i mirovinsko osiguranje (izuzev umirovljenika koji ne moraju plaćati doprinose) po bilo kojoj osnovi

Kod podnošenja konačnog Zahtjeva za isplatu i 5 godina nakon datuma isplate korisnik MORA plaćati doprinos za mirovinsko osiguranje po osnovi poljoprivrede i baviti se narednih PET godina nepoljoprivrednom djelatnošću.

ULAGATI MOŽETE U:

 1. sektor prerade i/ili marketinga i/ili izravne prodaje proizvoda

2. sektor pružanja usluga u ruralnim područjima, a koji može obuhvaćati:

  • usluge u poljoprivrednim, šumarskim i veterinarskim djelatnostima
  • usluge u društvenim djelatnostima
  • intelektualne usluge

3. sektor turizma u ruralnom području,

4. sektor tradicijskih i umjetničkih obrta, a sve skladu s propisima koji uređuju svako od navedenih područje.

Nabava roba, radova i usluga potrebnih za uspostavu nepoljoprivredne djelatnosti poput građenja, rekonstrukcije i/ili opremanja objekata, nabava vozila ili plovila do 150.000,00 kuna za potrebe diversificirane djelatnosit, nabava kratkotrajne imovine, licenci ili patenata i slično, aktivnosti pripreme projektne dokumentacije, upravljanja projektom i slično.

Poželjno bi bilo da možete zaposliti barem jednu osobu, da ste što dulje upisani u Upisnik poljoprivrednika, da imate što veću ekonomsku veličinu ( više poljoprivrednih površina), da ste u nerazvijenoj općini, te da imate radno iskustvo u poslovima koje namjeravate raditi.

Neprihvatljive aktivnosti su aktivnosti vezane uz hotele, planinarske domove, lovačke domove, učeničke domove, studentske domove, barove i objekte jednostavnih usluga.