Objavljen je Natječaj za tip operacije 6.4.1. „Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja RH za koji je izdvojeno 250.000.000,00 kuna

Objavljen je Natječaj za tip operacije 6.4.1. „Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja RH za koji je izdvojeno 250.000.000,00 kuna

Ostvariti možete do 70 % bespovratnih sredstava!

Najviši iznos potpore po korisniku je 200.000 €

Najniži iznos potpore po korisniku je 3.500 €

Na natječaj se mogu prijaviti OPG, OBRT, PRAVNA OSOBA koji:

  • su upisani u Upisnik najmanje godinu dana prije podnošenja Zahtjeva za potporu,
  • posjeduju rješenje/odobrenje za nepoljoprivrednu djelatnost iz sektora ruralnog turizma, sektora prerade i/ili marketinga i/ili izravne prodaje proizvoda te sektora tradicijskih i umjetničkih obrta,
  • pripadaju ekonomskoj veličini ukupnog standardnog ekonomskog rezultata poljoprivrednog gospodarstva iskazana kao SO od najmanje 2.000 eura
  • kod fizičkih osoba nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva mora biti upisan u Registar poreznih obveznika po osnovi samostalne djelatnosti najmanje godinu dana
  • pravne osobe moraju imati najmanje jednog zaposlenika prema satima rada u godišnjem financijskom izvještaju poduzetnika za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje
  • fizičke osobe moraju imati najmanje jednog zaposlenika na poljoprivrednom gospodarstvu kojem se plaćaju doprinosi za zdravstveno i mirovinsko osiguranje
  • imati prebivalište/sjedište u jedinici lokalne samouprave u čijem se naselju provodi ulaganje
  • projekt se mora provoditi u naseljima s najviše 5.000 stanovnika u području jedinice lokalne samouprave u kojoj je sjedište poljoprivrednog gospodarstva
  • djelatnosti u sektoru turizma u ruralnim područjima su prihvatljiva samo u naseljima razvrstanim u razrede „C“ i „D“ i ostalim nerazvrstanim naseljima u skladu s nadležnim propisima koji uređuju navedene razrede

U okviru ovog natječaja ulagati možete u građenje/rekonstrukciju i/ili opremanje objekata, kupnja novih gospodarskih vozila, strojeva i opreme, računalna oprema uključujući računalni softver i to u slijedeće sektore:

a) preradu i/ili marketing i/ili izravnu prodaju proizvoda

b) usluge u ruralnim područjima koje obuhvaćaju:

– usluge u poljoprivrednim, šumarskim i veterinarskim djelatnostima

– usluge u društvenim djelatnostima 

– intelektualne usluge

c) tradicijske i umjetničke obrte, te

d) turizam u ruralnom područja

Zahtjev za potporu može se popunjavati i podnositi od 18. srpnja 2018. godine od 12:00 sati do 28. rujna 2018. godine do 12:00 sati. 

Za sva dodatna pitanja kao i pomoć pri izradi dokumentacije obratite se  stručnom timu Koprivničkog poduzetnika na e-mail: info@inkubator.info ili na broj 095 813 7378 ili dođite u Dravsku 17 u Koprivnici!

Sve detalje možete pogledati ovdje.