Otvoren je Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu nepovratnih subvencija na području Grada Koprivnice

Otvoren je Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu nepovratnih subvencija na području Grada Koprivnice

GRAD KOPRIVNICA sukladno Programu mjera poticanja razvoja poduzetništva na području
Grada Koprivnice objavljuje:

OBAVIJEST

o objavi JAVNOG POZIVA za podnošenje prijava za dodjelu nepovratnih subvencija iz
Programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Koprivnice

Grad Koprivnica, dana 29. srpnja 2019. godine objavio je Javni poziv za podnošenje prijava
za dodjelu nepovratnih subvencija iz Programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na
području Grada Koprivnice za 2019. godinu.

Tekst Javnog poziva sa svim potrebnim obrascima objavljen je na mrežnoj stranici Grada
Koprivnice www.koprivnica.hr.

Prihvatljivi korisnici Programa su poduzetnici – pravne osobe registrirane kao d.o.o., j.d.o.o. i
obrti.
Rok za dostavu prijava počinje 26.08.2019. godine, te je otvoren do 30. studenog 2019.
godine, odnosno do utroška raspoloživih sredstava, osim dostave prijava za potpore
tradicijskim, odnosno umjetničkim obrtima.

Prijave se predaje poštom ili neposredno u pisarnicu Grada Koprivnice, Zrinski trg 1, Koprivnica, s
naznakom ”za Upravni odjel za financije, gospodarstvo i europske poslove – Zahtjev za dodjelom
nepovratnih subvencija Grada Koprivnice ” se može poslati i u .pdf formatu na e-mail:
jasmina.stricevic@koprivnica.hr sa naznakom „Zahtjev za dodjelom nepovratnih subvencija Grada Koprivnice“.

Prijave za potpore tradicijskim, odnosno umjetničkim obrtima dostavlja se na adresu: Grad
Koprivnicu, Zrinski trg 1/I, Koprivnica, sa naznakom „Tradicijski odnosno umjetnički obrt –
za natječaj“ ili se može poslati i u .pdf formatu na e mail: jasmina.stricevic@koprivnica.hr sa
naznakom „Tradicijski odnosno umjetnički obrt – za natječaj“ do 26.09. 2019. godine.

U tekstu Javnog poziva opisani su uvjeti prijave, područja poslovnih aktivnosti za prijavu,
prijavna dokumentacija, način i mjesto prijave.

Sva pitanja u svezi sa ovim javnim pozivom mogu se postavljati isključivo slanjem upita na
adresu elektroničke pošte: jasmina.stricevic@koprivnica.hr

Tabela

Prijava

Izjava

Izjava o korištenim potporama male vrijednosti