OTVOREN NATJEČAJ: Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom (ISO i slične norme)

OTVOREN NATJEČAJ: Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i  kvalitetom (ISO i slične norme)

Kroz ovaj poziv će poduzetnici moći dobiti različite certifikate poput certifikata ISO Sustav upravljanja kvalitetom ili Program za poticanje certificiranja šuma (PEFC) te mnoge druge.

  • Ulaganja u pripremu, uvođenje i certificiranje sustava upravljanja prema zahtjevima međunarodno priznatih norma za sustave upravljanja ili prema zahtjevima tržišno priznatih certifikacijskih shema (poput ISO certifikata, FSC, PEFC, BRC, GLOBAL G.A.P…)
  • Primjenu i uvođenje norma iz područja usluga
  • Savjetodavne usluge i edukaciju zaposlenika/osoblja organizacije u čije poslovanje se uvodi sustav
  • Aktivnosti certifikacije / certificiranja sustava upravljanja mogu biti prihvatljive samo ako su provedene od strane tijela akreditiranog za uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom. U slučaju da za neku normu ne postoji akreditirano tijelo, prihvatljivim pružateljem smatra se i neakreditirano tijelo, pod uvjetom da je registrirano za obavljanje te djelatnosti.

Predmet ovog Poziva: Poduprijeti mikro, male i srednje poduzetnike da uvođenjem priznatih sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom, primjenom norma te certifikacijom, u skladu sa zahtjevima međunarodno prihvaćenih norma ili tržišno priznatih certifikacijskih shema, povećaju svoju konkurentnost na tržištu.

Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 50.000,00 kn

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 380.000,00 kn

Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 14.05.2018.

Otvoren do: 29.06.2020.

Predviđeni intenzitet potpore

Maksimalan intenzitet potpore koja se može dodijeliti iznosi:

  • do 85% prihvatljivih troškova za mikro i male poduzetnike,
  • do 65% prihvatljivih troškova za srednje poduzetnike.