Potencijalni poduzetnici dobili korisne informacije računovodstvenog ureda Impuls!

Potencijalni poduzetnici dobili korisne informacije računovodstvenog ureda Impuls!

Radionica “Brzo i lako do pokretanja poslovanja” koja se održala 2. ožujka (petak) u prostorima Poduzetničkog inkubatora izazvala je veliki interes potencijalnih poduzetnika.

Predstavnice računovodstvenog ureda Impuls d.o.o. su se dotakle tema vezanih uz osnivanje trgovačkog društva i obrta, te prošle kroz konkretne korake koje svaki poduzetnik i obrtnik moraju proći prilikom otvaranja.

Tematika edukacije bila je i financijski orijentirana, s obzirom da je nužno znati i troškove osnivanja. Okvirni troškovi osnivanja d.o.o.-a iznose oko 24.000 kn, dok troškovi za osnivanje j.d.o.o.-a iznose oko 870 kn. Kod pokretanja poslovanja d.o.o.-a temeljni kapital za otvaranje takvog poduzeća koji je potreban jest 20.000 kuna. No svakako prije samoga osnivanja trebalo bi odabrati naziv društva tj. tvrtke. Djelatnost kojom ćemo se baviti mora biti napisana uz tvrtku u ovisnosti radi li se o uslužnoj djelatnosti i sl. Kod toga treba imati na umu da se u nazivu ne smije koristiti riječ “hrvatska”.

Prilikom upisa u registar nužno je imati sjedište društva. Za naše područje nadležan je trgovački sud u Varaždinu. Obavezna dokumentacija koja se treba posjedovati jest: zapisnik o osnivanju, prijava članova društva, prijava za upis društva u sudski registar, izjava o nepostojanju nepodmirenih dugova. Svu navedenu dokumentaciju rješava javni bilježnik. Kod osnivanja j.d.o.o. koraci su jednaki, a ono što se razlikuje su troškovi.

Kod otvaranja obrta važno je imati na umu da postoje tri vrste i to slobodni obrti, vezani obrti i povlašteni obrti. Kod osnivanja slobodnih obrta ne traži se propisana stručna sprema, dok kod vezanih obrta mora biti odgovarajuća stručna sprema, a povlašteni obrti zahtijevaju povlastice koje izdaju ministarstva (ribarstva i sl…). Obrt se registrira kod Ureda državne uprave-služba za gospodarstvo i imovinsko pravne poslove. Ukoliko se radi o prihodima do 300.000 kn sam obrt nije zakonski obavezan biti u sustavu PDV-a.

Porezi i doprinosi tiču se paušalnog oporezivanja kod obrta gdje nije potrebno voditi poslovne knjige, a manji iznosi plaćaju se za doprinose. Voditi treba samo knjigu prometa. Obrtnici paušalisti moraju provoditi postupak fiskalizacije od 1.07.2017. Ako se prilikom godišnjeg poslovanja prijeđe 300.000 kuna, dohodak se utvrđuje kao razlika poslovnih primitaka i izdataka u poreznom razdoblju, te se na taj iznos obračunava porez.