Potpisani ugovori za čak 16 projekata mjere 7.2.2. ruralnog razvoja u našoj županiji!

Potpisani ugovori za čak 16 projekata mjere 7.2.2. ruralnog razvoja u našoj županiji!

Načelnici i gradonačelnici 212 jedinica lokalne samouprave, dana 8. veljače, su u Zagrebu potpisali ugovore kojima će se sa 647.021.632,44 milijuna kuna kroz Program ruralnog razvoja RH financirati projekti izgradnje i obnove lokalnih cesta, kolnika, oborinske odvodnje, javne rasvjete te prometne signalizacije. Riječ je o tipu operacije 7.2.2. “Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta”.  Sredstva odlaze u 20 županija, a namijenjena su gradnji novih, odnosno rekonstrukciji postojećih nerazvrstanih cesta u naseljima s najviše 5.000 stanovnika. Intenzitet javne potpore po projektu iznosi do 100% ukupnih prihvatljivih troškova.

U Koprivničko-križevačkoj županiji odobreno je čak 16 projekata s ukupnim iznosom potpore za dodjelu od 52.260.544,74 kn. Među istima nalaze se i dva projekta za koje je tim ruralnog razvoja Koprivničkog poduzetnika radio pripremu i prijavu na natječaj. Radi se o sljedećim: Cestovno-pješački most sa uređenjem prilazne ceste i pješačke staze u Torčecu ukupne vrijednosti 2.896.036,36 kn i Modernizacija nerazvrstane ceste „Mali Pažut“ u naselju Legrad ukupne vrijednosti 1.251.527,16 kn.

Zbog iznimnog interesa korisnika i velikog broja zaprimljenih kvalitetnih projekata u okviru ove operacije donesena je odluka o povećanju raspoloživih sredstava za prijave pristigle na 1. natječaj. Navedenom odlukom povećala su se raspoloživa sredstva potpore sa 173 milijuna kuna na 696 milijuna kuna čime je čitav niz visokokvalitetnih projekata dobio mogućnost za financiranje. Korisnici – jedinice lokalne samouprave kroz ovu mjeru će poboljšati infrastrukturu na svom području što je vrlo bitno za razvoj manjih naselja. 

Dođite i vi u Koprivnički poduzetnik gdje će vas stručni tim iz sektora ruralnog razvoja informirati o mjerama i uvjetima apliciranja na natječaj te Vam sastaviti kompletnu prijavu!