Raspisan poziv za JLS – provedba izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom

Raspisan poziv za JLS – provedba izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike objavilo je javni poziv za EU sufinanciranje provedbe programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom, odnosno kampanje kojima će građane educirati o odgovornom postupanju s otpadom.

Kako bi se gospodarenje otpadom dovelo na razinu sukladno onoj iz Direktive, raspisan je javni poziv Provedba Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom, kojem je temeljni cilj pružanje potpore gradovima i općinama, a u obliku dodjele bespovratnih sredstava koja će se koristiti za provedbu izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom. Također, financiranje je predviđeno Operativnim programom Konkurentnost i kohezija 2014 – 2020. Jedinicama lokalne samouprave na raspolaganju je 47,2 milijuna kuna, a sama dodjela sredstava započinje zaprimanjem prvog projektnog prijedloga.

Projektni prijedlozi mogu se podnositi od 15. veljače 2018. godine, a s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 1. veljače 2019. ili do iskorištenja sredstava.

Tako će gradovi i općine svojim stanovnicima moći približiti održivo gospodarenje otpadom putem različitih informativnih aktivnosti koje će najvećim dijelom biti financirane europskim sredstvima (brošure, letci i plakati za sprječavanje nastanka otpada te odgovorno postupanje s istim, specijalizirane radijske i TV emisije, javne edukacije i tribine, kao i radionice za djecu, itd.).

Ovim Pozivom predviđeno je da projekt provođenja izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpada obuhvaća područje s više od 10 tisuća stanovnika, što bi značilo da se manji gradovi i općine na Poziv prijavljuju tako da se udruže s nekim od ostalih te tako, zajedno, „obuhvate“ više od 10 tisuća stanovnika.

Za potrebe ovog Poziva, jedinice lokalne samouprave dijele se na četiri kategorije i Grad Zagreb (1. kategorija: do 10 tisuća stanovnika, 2. kategorija: 10-40 tisuća stanovnika, 3. kategorija: 40-100 tisuća stanovnika, 4. kategorija: više od 100 tisuća stanovnika). Naime, na ovaj su način jedinice lokalne samouprave 1. kategorije prisiljene na udruživanje (s bilo kojom JLS, nevezano uz kategoriju), kako bi osigurala bespovratna sredstva temeljem ovog Poziva.

Minimalni i maksimalni iznosi također su unaprijed definirani – tako je za 2. kategoriju najniži dopušteni iznos bespovratnih sredstava 250 tisuća kuna, a najviši 500 tisuća, za 3. kategoriju najniži 500 tisuća, najviši 1,2 milijuna kuna, te za 4. kategoriju kojoj je najniži iznos 1,5 milijuna kuna, a najviši 2,5 milijuna kuna. Najniži dopušteni iznos bespovratnih sredstava koji može biti dodijeljen gradu Zagrebu iznosi 2,5 milijuna kuna, dok je najviši 3,6 milijuna kuna bespovratnih sredstava.

Na ovaj bi način jedinice lokalne samouprave bile u mogućnosti dodatno utjecati na potrebno podizanje svijesti o upravljanju otpadom na održiv i ekonomičan način.

Za sva dodatna pitanja i informacije obratite se timu Koprivničkog poduzetnika na adresi Dravska 17, Koprivnica ili telefonski na broj: 048/ 222-338.