NACIONALNI I EU PROGRAMI

Ulaskom Hrvatske u Europsku uniju otvorili su se izdašniji fondovi. Ne propuštajte priliku!

Kako bismo Vam osigurali novac za financiranje Vaših ciljeva, morate nam objasniti što Vam je potrebno. Isto možemo odraditi na sastanku ili nam specifikaciju možete poslati putem emaila. Od projekata koje smo prijavili na EU fondove, do sada nam je uspješno odobreno preko 5 milijuna kuna.

NAŠA USPJEŠNOST JE OKO 85%!
0