Kristina Penzar Kolarić

Kristina Penzar Kolarić

Kristina Penzar Kolarić

Mlađa voditeljica projekata

Rođena je 1990. u Koprivnici. Nakon završenog srednjoškolskog obrazovanja u jezičnoj gimnaziji ”Fran Galović” Koprivnica, upisuje Ekonomski fakultet na sveučilištu u Zagrebu. Za vrijeme studija radi na razvijanju vještina u području analize financijskih izvještaja, poslovne analize i poslovnog planiranja kroz individualne i timske projekte.
Titulu magistre ekonomije, smjer analiza i poslovno planiranje, stekla je 2015. godine.
Po završetku akademskog obrazovanja dolazi na stručno osposobljavanje u Koprivnički poduzetnik. Kristina u našem timu radi kao niži asistent na projektima. Radi na pripremi projektne dokumentacije za natječaje nacionalnih i EU programa, sudjeluje u izradi investicijskih studija, poslovnih planova te samostalno izrađuje zahtjevne analize troškova i koristi. Surađujući s ostalim članovima tima Koprivničkog poduzetnika, Kristina razvija vrijedno iskustvo vezano uz struku i područje koje je zanima.