Martina Mak

Martina Mak

Martina Mak

Direktorica

Rođena je 1975. godine u Koprivnici. Na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 2003. stječe zvanje diplomirane ekonomistice, smjer marketing. Na istom fakultetu upisuje postdiplomski studij iz područja Financija poduzeća i ima još nekoliko ispita do stjecanja zvanja magistre znanosti ekonomije.

Dodatno se obrazuje kod Komisije za vrijednosne papire RH te dobiva licencu za ovlaštenog trgovca vrijednosnim papirima. Izvrsno se služi engleskim i njemačkim jezikom te ima razvijene informatičke vještine.

U 12-godišnjem radnom vijeku, na liderskim pozicijama u gradskim poduzećima razvija važne menadžerske vještine te proširuje poslovno znanje. Nadograđuje postojeća znanja polazeći dodatne edukacije, seminare i stručne skupove. Okušala se i kao poduzetnica te radila kao televizijska novinarka.

Trenutačno je direktorica Koprivničkog poduzetnika gdje vodi tim ljudi koji rade na poticanju poduzetništva i pripremi dokumentacije za prijavu na EU fondove. Iskustvo u korištenju EU fondova stječe iz Cards programa obuke te USAID-a, a o upravljanju i provedbi projekata educira se kroz WYG savjetovanje. U redovnom radu prati, izrađuje i sudjeluje u provedbi programa EU (Interreg IV, Danube, MED, CBC, HORIZON2020) te programa za ruralni razvoj financiranih iz strukturnih fondova RH. Pod njenim vodstvom naš je tim profesionalan, učinkovit i spreman za nove izazove.