Unaprijedite svoje poslovanje kroz prijavu na EU natječaje!

Unaprijedite svoje poslovanje kroz prijavu na EU natječaje!

U nastavku donosimo indikativni godišnji plan objave natječaja za tekuću godinu sa sažetkom najbitnijih informacija za svaki natječaj.

Za sve dodatne informacije obratite se timu Koprivničkog poduzetnika na broj 048/222-338 ili osobno na adresi Dravska 17, Koprivnica. Uz stručni tim Koprivničkog poduzetnika pripremite svoju dokumentaciju i spremno dočekajte objavu natječaja!

PODRŠKA PODUZEĆIMA U ZADOVOLJAVANJU NORMA, u svrhu poboljšanog pristupa tržištima i povećanju konkurentnosti

Cilj natječaja: Dostizanje primjenjive razine standarda MSP kroz povećanje uporabe priznatih normi koji zajedno s pouzdanim tehnološkim rješenjem pridonose povjerenju kupaca, uvođenjem kojih je olakšan pristup inozemnim tržištima te povećan izvoz i konkurentnost.

Prihvatljive aktivnosti uključuju ulaganja u pripremu, uvođenje i certificiranje sustava upravljanja

Intenzitet potpore: 55-85% bespovratno

Plan objave: 30.3.2018       Otvoren do: 30.08.2018

PODRŠKA PODUZEĆIMA U STJECANJU ZNAKOVA KVALITETE u svrhu poboljšanog pristupa tržištima i povećanja konkurentnosti

Cilj natječaja: je povećanje uporabe priznatih znakova kvalitete koji zajedno s pouzdanim tehnološkim rješenjem pridonose povjerenju kupaca i promoviraju proizvodnju provjerenih i kvalitetnih domaćih proizvoda.

Prihvatljive aktivnosti uključuju ulaganja u pripremu, uvođenje i certificiranje sustava upravljanja, stjecanje prava uporabe znakova kvalitete.

Intenzitet potpore: 100% bespovratno

Plan objave: 30.3.2018       Otvoren do: 30.08.2018

 

POVEĆANJE KONKURENTNOSTI I UČINKOVITOSTI MSP PUTEM IKT-A– FAZA II

Cilj natječaja: Doprinos rješavanju identificiranih slabosti vezanih uz nedostatnu primjenu rješenja informacijske i komunikacijske tehnologije u poslovnim procesima u malim i srednjim poduzećima s ciljem jačanja njihove tržišne pozicije i povećanja konkurentnosti.

Prihvatljive aktivnosti uključuju softversko unapređenje minimalno jednog poslovnog procesa: strateško planiranje, upravljanje rizicima, upravljanje ljudskim potencijalima, financije i računovodstvo, upravljanje imovinom, logistika, marketing, nabava i prodaja.

Intenzitet potpore: 65-85% bespovratno

Plan objave: 30.6.2018      Otvoren do: 30.11.2018

 

UNAPREĐENJE POSLOVANJA MIKRO MSP-ova UVOĐENJEM IKT – vaučeri

Cilj natječaja: povećanje konkurentnosti i učinkovitosti mikro poduzeća putem IKT–a

Prihvatljive aktivnosti uključuju softversko unapređenje minimalno jednog poslovnog procesa: strateško planiranje, upravljanje rizicima, npr. prihvatljive aktivnosti uključuju uvođenje i primjenu softverskih unapređenja poslovanja mikro poduzeća uvođenjem IKT u poslovanje kroz : web stranice, e-commerce i sl

Intenzitet potpore: 85% bespovratno

Plan objave: 30.6.2018      Otvoren do: 30.11.2018

 

INTERNACIONALIZACIJA POSLOVANJA MSPova- Faza 2

Cilj natječaja: povećanje sposobnost hrvatskog gospodarstva za sudjelovanje na globalnim tržištima te pridonijeti povećanju udjela MSP-ova u ukupnom izvozu roba i usluga poboljšanjem uvjeta za njihov rad u međunarodnom okruženju.

Potpora MSP–ovima povezana s internacionalizacijom i širenjem tržišta koja obuhvaća:

  • nastup na međunarodnim sajmovima koji imaju najmanje 10 % inozemnih izlagača ili 5 % inozemnih poslovnih posjetitelja
  • prezentacije MSP-ova u okviru međunarodnog sajma na kojem prijavitelj sudjeluje kao izlagač
  • troškovi istraživanja inozemnog tržišta za plasman proizvoda na novo tržište
  • izrada promotivnog materijala za nastup na međunarodnom sajmu
  • sudjelovanje na b2b poslovnim razgovorima koji se održavaju u sklopu međunarodnih skupova

Intenzitet potpore: 65% – 85%  bespovratno

Plan objave: 30.6.2018      Otvoren do: 30.11.2018

 

INOVACIJE NOVOOSNOVANIH MSP- Faza II

Cilj natječaja: razvoj potpomognutih novoosnovanih poduzeća i uspješan prijenos inovativnih ideja novoosnovanih poduzetnika u tržišno uspješne poslovne poduhvate i stvaranje novih inovativno orijentiranih poduzeća s potencijalom rasta i izvoza, s naglaskom na komercijalizaciju proizvoda i usluge visoke dodane vrijednosti. Prihvatljive aktivnosti namijenjene razvoju inovacija koje trebaju rezultirati proizvodima/uslugama koji su novost u ponudi poduzeća i/ili novost na tržištu. To uključuje i inovacije procesa sve dok procesi doprinose razvoju proizvoda.

Intenzitet potpore: 85% bespovratno

Plan objave: 29.6.2018      Otvoren do: 30.11.2018

 

POVEĆANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI I KORIŠTENJA OIE u uslužnom sektoru (turizam i trgovina) – prvi poziv

Cilj natječaja: ostvarenje energetskih ušteda kroz povećanje učinkovitosti korištenja energije u uslužnom sektoru (omogućujući jednake količine rezultata (usluga) korištenjem manje količine ulazne energije te smanjenje udjela konvencionalnih (fosilnih) goriva u ukupnoj potrošnji energije uvođenjem obnovljivih izvora energije u sektor proizvodnje u uslužnom sektor

Prihvatljive aktivnosti – razvoj infrastrukture za obnovljive izvore energije u uslužnom sektoru (turizam i trgovina), uključujući prelazak s konvencionalnih na alternativne izvore energije (OIE) kao što su: ugrađeni solarni kolektori, toplinske pumpe, visoko efikasna kogeneracija;

Provedba mjera za povećavanje energetske učinkovitosti u uslužnom sektoru (turizam i trgovina), uključujući:

a) tkz. „meke mjere“ – uvođenje sustavnog upravljanja energijom, obavljanje energetskih pregleda, kontrola analiza potrošnje energije, pripremu planova za učinkovitije gospodarenje energijom, institucionalnu i organizacijsku procjenu i prijedloge za optimiranje poslovnih procesa u smislu uštede energije; i

b) infrastrukturna ulaganja poput onih u pametna brojila i obnovu objekata, koja će doprinijeti postizanju ciljeva povezanih s energetskom učinkovitošću, unapređenje trenutačno korištenih tehnologija, provedba pilot–projekata.

Aktivnosti promoviranja (info pultovi, brošure, reklame, televizijski spotovi) i savjetodavne usluge za poduzeća

Intenzitet potpore:  45-70 % bespovratno

Plan objave: 30.3.2018      Otvoren do: 15.10.2018

 

ENERGETSKA OBNOVA OBITELJSKIH KUĆA

Cilj natječaja: je podupiranje mjera energetske obnove obiteljskih kuća koje će rezultirati smanjenjem potrošnje energije za grijanje/hlađenje (QH,nd) na godišnjoj razini (kWh/god) od najmanje 50%

Prihvatljive aktivnosti pripreme i provedbe energetske obnove i uvođenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama

Intenzitet potpore: 60% bespovratno

Plan objave: 28.12.2018      Otvoren do: 15.03.2019