WWW vaučeri za MSP-ove

WWW vaučeri za MSP-ove

Cilj Poziva

Ovim Pozivom potiču se MSP-ovi na primjenu i poboljšanje mrežnih rješenja u prezentiranju i prodaji njihovih proizvoda i usluga.

Prihvatljivi prijavitelji

Mikro, mala i srednja poduzeća sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđen u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe 651/2014.

Najniža vrijednost vaučera, odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 15.000,00 kuna.

Najviša vrijednost vaučera, odnosno najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 100.000,00 kuna.

Maksimalan intenzitet potpore koja se može dodijeliti prijaviteljima koji su registrirani na područjima jedinica područne (regionalne) samouprave (JP(R)S) svrstanima na temelju Odluke o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (NN 132/17) utvrđuje se kako slijedi:

  • najviše 85% prihvatljivih troškova ukoliko se sjedište prijavitelja nalazi u I. skupini JP(R)S,
  • najviše 80% prihvatljivih troškova ukoliko se sjedište prijavitelja nalazi u II. skupini JP(R)S (Koprivničko-križevačka županija),
  • najviše 75% prihvatljivih troškova ukoliko se sjedište prijavitelja nalazi u III. skupini JP(R)S,
  • najviše 70% prihvatljivih troškova ukoliko se sjedište prijavitelja nalazi u IV. skupini JP(R)S.

 Projektni prijedlog mora sadržavati jedan ili više prihvatljivih troškova:

  • izrada poslovnih web stranica,
  • unapređenje poslovnih web stranica uključujući prilagodbu za mobilne telefone i tablete,
  • izrada i/ili unapređenje web shopa s implementacijom online metode plaćanja.

Dodatna kategorija prihvatljivih troškova

Uz barem jedan prihvatljivi trošak iz obvezne kategorije troškova, projektni prijedlog može sadržavati jedan ili više s njim povezanih prihvatljivih troškova:

  • usluga optimizacije domena (preglednost i upotrebljivost weba, internetska komunikacija, analiza konkurentnosti i pozicioniranja virtualnog tržišta, profila kupaca i trendova pretraživanja, web analitika),
  • izrada aplikacija i rješenja za mobilnu trgovinu (mobilni bonovi, kuponi i kartice lojalnosti),
  • troškovi najma domene, servera i/ili cloud usluga za potrebe provedbe aktivnosti do godine dana od dana isporuke usluge (kao dio isporuke usluge od istog pružatelja usluge).

U jednom projektnom prijedlogu prijavitelj može tražiti izdavanje vaučera za usluge koje obuhvaćaju više aktivnosti, ali samo kod jednog pružatelja usluga. Jedan vaučer nije moguće izdati za sufinanciranje usluga više pružatelja usluga.

 

Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 13.08.2018 11:00