Završen set radionica C++ programskog jezika!

Završen set radionica C++ programskog jezika!
Prošli je tjedan završen set radionica C++ programskog jezika. Nakon 6 odrađenih radionica, polaznici su naučili isprogramirati aplikaciju, čitati program u C++, ali i ostalim programskim jezicima poput C#, Javi, PHP-u. Izrada kalkulatora i programa za izradu računa u ekonomiji te računanje prosjeka i aritmetičke sredine, samo su neke od stavaka koje su polaznici prolazili na radionicama. Polaznici radionica su postali bogatiji ne samo za stečeno znanje, već i za iskustvo razmišljanja i rješavanja zadataka kao programer.

 

“Kad su ovako manje grupe kao što je bilo na C++ radionicama, može se puno više naučiti i predavač se više može posvetiti svakome polazniku posebno, a opet se stigne obuhvatiti cjelokupno gradivo”, Danijel Šimek, polaznik